Automatisch kleuren toewijzen aan cijfers


Afhankelijk van de waarde kunt u automatisch kleuren toepassen op cellen.
Deze kleuring werkt met zowel conventionele kolommen of berekeningen als met numerieke en op tekst gebaseerde cijfers.

De kleurconfiguratie is afhankelijk van de cijfertype: toegewezen aan een specifieke kolom.
Kleurconfiguratie bestaat niet voor numerieke generieke cijfers, lees hieronder hoe u een generiek cijfer (Totaal aantal punten 145) omzet naar een numeriek cijfer.


leraar ipadleraar ipad

 

We kunnen kleuren toewijzen aan een tekst- of numeriek cijfer

In ons voorbeeld werken we met de kolom die een Quiz-resultaat bevat met een score van 145.

We zullen het cijfertype bewerken en onze kleurenconfiguratie toewijzen.
Dubbeltik op de kop > Cijfertype > Bewerken

In ons voorbeeld is de maximale score is 145 min. 0. Tik nu op kleuren en wijs de gewenste kleuren toe voor elke waarde.
Hier leest u hoe u verder gaat met details

leraren ipadDe cellen in ons voorbeeld na onze configuratie.

leraren ipad