iDoceo en Google Classroom

Om met Google Classroom te kunnen werken, moet je een klas importeren of linken

Een lesgroep importeren uit Google Classroom

Klassenscherm > Toevoegen > Importeren uit Google Classroom

app store cijferlijstiDoceo downloadt leerlingen, foto's, e-mails en koppelt deze les aan Google Classroom. Je hebt dan Google Classroom-opties beschikbaar voor deze specifieke klas.

Een bestaande klas koppelen aan Google Classroom

Cijferlijst > Knop met drie stippen op kop van rooster van leerlingen > Link naar Google Classroom
Dit is wat u moet doen als uw leerlingen al in iDoceo zitten. iDoceo probeert uw Google Classroom-leerlingen te matchen met die in iDoceo op basis van hun e-mailadres, naam of achternaam.
Eenmaal gekoppeld, zijn GC-opties beschikbaar in deze cijferlijst
Er verschijnt een klein Google Classroom-pictogram naast leerlingen die kunnen worden gekoppeld, zodat u eventuele problemen met die leerlingen kunt volgen waarvan het pictogram ontbreekt

Als er nieuwe gebruikers zijn toegevoegd in Google Classroom en niet aanwezig zijn in iDoceo, worden ze na bevestiging automatisch toegevoegd

In het kort zijn dit de beschikbare opties:

  • Kolommen met cijfers lezen (opdrachten in GC)
  • Kolommen met cijfers versturen - met of zonder bijlagen en rubrieken - (opdrachten maken en publiceren in GC)

 

app store cijferlijst

 

Columns lezen - Opdrachten en cijfers downloaden

Tik op de knop Plus-knop (rechterbovenhoek) > Google Classroom > Selecteer de opdracht
Er wordt een nieuwe kolom aan je cijferlijst toegevoegd en cijfers worden gedownload.

app store cijferlijst


Om deze cijfers opnieuw te downloaden:Tik lang op kop > Google Classroom > Lezen
Bij het lezen wordt rekening gehouden met het cijfertype van je cijferlijstkolom. Je kunt de numerieke waarden downloaden op Google Drive en er een ander cijfertype van maken.

Opdrachten in GC kunnen alleen-lezen zijn (zwart-wit Google Classroom-pictogram) of lezen/schrijven (groen pictogram) als de opdracht is gemaakt vanuit iDoceo

app store cijferlijst

 

Kolommen verzenden - Opdrachten maken

Exporteren > Google Classroom > Kolom of
Tik lang op kop > Opties > Google Classroom > Verzenden


Als de kolom die u verzendt alleen-lezen is, brengt iDoceo automatisch de bevestiging 'Nieuwe opdracht maken' op het scherm.

Je kunt in iDoceo werken met elk cijfertype: numeriek, tekst of pictogrammen. iDoceo voert automatisch de vereiste conversies uit bij het overzetten van gegevens - in beide richtingen - met Google Classroom.

Bronnen en rubrieken

Als de kolom die u overzet naar Google Classroom rubrieken en bijlagen bevat, kunt u deze ook verzenden.

Vanwege enkele huidige beperkingen aan de kant van Google, als u dezelfde kolom twee keer overzet met bijlagen, worden die bijlagen ook twee keer verzonden.