Cijfer conversie.

Hoe rang Conersion te gebruiken

Cijferconversie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt:
  1. Een cijfer halen uit een score
  2. Aangepaste afrondingen en bereiken in cijferberekeningen
  3. Converteer een numeriek cijfer naar een ander cijfer met aangepaste afronding
  4. Een functie toepassen op een cijfer of berekening
In dit artikel leggen we uit hoe je een score - ons voorbeeld is van 30- in een cijfer - ons voorbeeld van A naar F-

Als uw cijfer goed gedefinieerde percentages heeft en u geen 1:1 correlatie in de vorm van een tabel nodig heeft (bijv. 26 is gelijk aan A+, 22 is gelijk aan A), moet u een eenvoudige conversie gebruiken. Hier in detail uitgelegd

Eerst zullen we uw cijfers definiëren. Hiervoor zullen we een tekstcijfertype maken (hier uitgelegd).
In ons voorbeeld ziet het er als volgt uit:


De exacte percentages zijn niet belangrijk, tenzij u van plan bent om met deze cijfers verdere gemiddelden te berekenen.
Zorg ervoor dat het hoogst mogelijke cijfer een 100% heeft en het laagste een 0%.

We gaan nu onze . maken cijfer conversie
Dubbeltik op de kop van de kolom met de score > Cijfertype > Bewerken > Nieuw cijfertype toevoegen > Cijferconversie

U kunt nu de correlatie tussen waarden en cijfers configurerenAls je cijferconversie is geconfigureerd, kun je deze nu aan onze kolom toewijzen.
Het zal er zo uitzien