De positie van de kolommen wijzigen

Om de positie van een enkele kolom te wijzigen, tik en houd vast op de kop van die kolom, slepen, laten vallen het op de gewenste positie


Als je ze niet in bulk wilt verplaatsen, tik je op Extra (bovenste balk) > Hamer

Nieuwe kolommen maken op een bepaalde positie

Tik op de kop van de referentiekolom en vervolgens op de snelle actieknop hieronder
U kunt kolommen voor of na de geselecteerde kolom invoegen

De Column Manager, bulksgewijs verplaatsen en bewerken
U kunt meerdere kolommen tegelijk verplaatsen door ze eerst te selecteren en vervolgens Snijden, de doelpositie selecteren en pasta

Bevroren kolommen

Er wordt altijd een bevroren kolom weergegeven naast de namen van de studenten.
Dit helpt je om belangrijke kolommen altijd in het zicht te houden terwijl je door je cijferlijst bladert.
Tik op Extra > Kolommen > Versleep je kolommen in de zone 'Bevroren kolommen' naast de 'Studentennaam'.