Configureer uw schema

Hoe u uw schema kunt configureren

Voordat u uw schema configureert, moet u uw lessen maken, zelfs als deze leeg zijn

Elk tijdsblok in het rooster kan gekoppeld worden aan een les. Eén tik op een tijdsblok brengt het cijferboek van die klas op het scherm!

Wat is deze full-size modus die je steeds noemt

iDoceo biedt twee werkmodi. Wij noemen ze compact en full-size Als je een planner, tijdlijn, feestdagen of week-/dagcycli nodig hebt, moet je werken full-size modus. Als je dat niet doet, compact modus zal voor u werken. De schemaconfiguratie wordt uitgelegd hier U vindt een uitgebreidere uitleg over deze modi hier De werkmodus kan worden gewijzigd vanuit iDoceo's Hoofdmenu > instellingen > Werkmodus. Je moet op volledige grootte blijven als je eenmaal bent overgeschakeld.
Beeld

Eerste stap. De planning, planner en kalender

Het rooster, de planner en de agenda zijn met elkaar verbonden door een kalender. Deze kalender moet uw weekconfiguratie, dagcycli, vakanties en roosterwijzigingen tijdens de periode van uw school weerspiegelen.

U moet eerst configureer de initiële volgorde van week(en)of dagen in uw cyclus vanuit de planningsweergave. Je kunt die reeks dan repliceren met een tik op Kopiëren in de rechterhoek van je agenda. Meer details (hier uitgelegd)

Deze eerste reeks moet worden geconfigureerd op een 'vakantievrije' week

belangrijkste gebaren

Snuifje om in en uit te zoomen
Tikken & vasthouden voor opties op een bepaald tijdsbestek
Tik op een tijdsblok om de cijferlijst van een klas te openen

Tik op een leeg tijdsblok om een ​​nieuwe toe te voegen

De tijdlijnen configureren

De tijdlijnen in het schema zijn slechts een referentie, ze helpen je bij het configureren van de tijdsblokken in je schema, maar je kunt lessen toevoegen die niet strikt tot deze tijden behoren.
Vanuit het schemascherm Opties > Tijdlijnen

Daarnaast mag je op bepaalde perioden een kleur aanbrengen. In ons voorbeeld wordt het tijdsbestek tussen 11:00 en 11:10 rood geverfd en van 13:00 tot 13:10 in groen

Beeld

Je lessen toevoegen

Tik op de dag van de week en in een leeg vak om toevoegen die klas aan.
Als je dezelfde les op dezelfde tijden op een andere weekdag hebt herhaald, tik je erop en houd je ingedrukt en dan kopiëren.
Als een tijdsblok niet overeenkomt met een les, typ je gewoon de tekst in de titel, links onder de afbeelding.
In de afbeelding rechtsonder wordt een schema weergegeven met Tijdlijnen:

Beeld
Beeld