Karaktertyper : Tekstkarakterer

Hva er en karaktertype eller karakterskala og hva er det til?

Når du bruker iDoceos gjennomsnitt eller beregner prosenter, bør du tilordne en karaktertype - eller en maksimal poengsum - til kolonnene dine.
Karaktertypen lar iDoceo blande kolonner med forskjellige typer (numerisk, tekst) og oppnå et resultat som tar hensyn til alle dens singulariteter.
I tillegg vil konfigurering av en karaktertype også la deg tilordne verdier til ikoner eller bruke farger automatisk på en celle basert på innholdet.

Du vil kunne konfigurere dine egne karaktertyper i henhold til skolens eller landets standarder eller til og med lage dine egne definisjoner

Lag dine egne karaktertyper

For å redigere eller opprette ny karaktertype:   Hovedmeny > Karaktertyper og rubrikker >


I denne skjermen vil vi konfigurere korrelasjonen mellom karakterens tekst og prosentandelen av suksess. En 100% vil representere fullstendig suksess og 0% fullstendig fiasko.

I vårt eksempel:

  • Utmerket er høyest mulig verdi, og den vil gå fra 90%-100%
  • En tilfredsstillende karakter vil representere 80-89 %
  • Trenger forbedring 70-79 %
  • Utilfredsstillende 0-69 %

 

De runde opp verdi tas kun i betraktning ved bruk av denne karaktertypen i en beregning. I vårt eksempel vil en avrundingsverdi på 5 % bety at 85 % resultat vil runde opp til 90 % for å oppnå Excellent-karakteren. En 65 % (Utilfredsstillende) vil runde opp til Trenger forbedring (70 %)

Slik bruker du denne nye karaktertypen i karakterboka

Når du konfigurerer en kolonne til å holde denne teksten basert  klasse, anbefales det å bruke Karaktervelger som sin Editor.

!-- Konfigurasjonen for denne kolonnen ser slik ut, legg merke til celle editor og karaktertype

->

Karaktertyper i iDoceo vil fungere både som en inngangsverdi (f.eks. vurdering) eller en utgangsverdi (dvs. beregningsresultat).
Du kan beregne et gjennomsnitt mellom numeriske karakterer og vise resultatet som tekst eller omvendt.

Relaterte artikler

Konverter en poengsum til en karakter
Karaktertyper: Tallpoeng
Karaktertyper: Grafer
Karaktertyper: Tyske tekstkarakterer