Synkroniser Badgemaker med iDoceo

Denne artikkelen forklarer, trinn for trinn, hvordan du kan koble din iDoceo til Badgemaker-applikasjonen

  1. Importer iDoceo-klassen til Badgemaker
  2. Synkroniser klassen
  3. Tildel og publiser merker og poeng til elever i Badgemaker
  4. Se merkene og poengene i iDoceo karakterbok.

1. Importer klassen

Gjennom Google Classroom:
Badgemaker må tidligere være knyttet til Google Classroom: Alternativer -> Google Classroom.
Vi kan nå laste ned klassen fra Google Classroom, legge den til i Badgemaker med dette alternativet:

Gjennom en iDoceo-mal:
Eksporter klassen i en mal og legg den til Badgemaker med dette alternativet:

2. Synkroniser klassen

Gjennom Google Classroom:
iDoceo-klassen må være knyttet til både Google Classroom og Badgemaker.
Verktøy -> Klasse -> Lenker.
Gjennom en iDoceo-mal:
I dette tilfellet vil det bare være nødvendig å aktivere koblingen Classroom Badgemaker vist i forrige figur.
For å koble en eksisterende klasse i Badgemaker til en annen iDoceo-klasse, må vi bare åpne klassen vi vil koble fra iDoceo, gå til Verktøy -> Klasse -> Lenker -> Aktiver Classroom Badge maker.
Vinduet vist nedenfor åpnes og vi trenger bare å velge klassen vi ønsker å synkronisere med i Badgemaker.

3. Tildel poeng og merker i Badgemaker

Slik tildeler du poeng og merker:
Trykk på alternativet for å tildele merker i ønsket klasse
En gang i klassen kan du tildele merker eller poeng
Merkene eller poengene vises direkte i iDoceo.


Slik publiserer du med Google Classroom:
Poengene og merkene vil også vises i Google Classroom så vel som i idoceo.
I dette tilfellet, etter å ha tildelt poengene eller merkene, trykk på Publiser-knappen.

4. Se merkene og poengene i iDoceo-karakterboken


Gjennom Google Classroom:
Du kan opprette en kolonne i karakterboken der du kan se poengsummen til alle merkene som er tildelt gjennom Google Classroom.


Bruke en mal:
Du oppretter den nye kolonnen ved å bruke en formel med Merkemaker fungerer som vist på bildet.