Kopiere data til andre klasser

For å overføre data fra en klasse til en annen, må du først overføre de elevene som tilhører begge hvis du ikke allerede har gjort det. De detaljer forklart her

Du kan enten kopiere en enkelt kolonne, et utvalg eller en hel fane.

iDoceo vil kun overføre data for de studentene som er til stede i både kilde- og målklassene


Slik kopierer du en kolonne: Trykk og hold på kolonneoverskriften / Kopier / Til en annen klasse
Slik kopierer du et utvalg kolonner: verktøy ikon (øverste linje) / Velg kolonnene dine og Kopier / Til en annen klasse
Slik kopierer du en hel fane: Trykk og hold på en fane / Kopier / Til en annen klasse

Relaterte artikler


Kopiere en klassestruktur, med eller uten elever