Slett data og hvordan du gjenoppretter dem

Sletting av data fra karakterboka


For å slette en elev, en kolonne, en ressurs, en celle, en fane eller en klasse, trykk og hold på det elementet og Slett!-- ->


Hvis du vil gjøre det i bulk, trykker du på Verktøy-ikonet (øverste linje) / og velger enten Studenter, Kolonner, Faner eller Ressurser.
Velg elementene du vil slette og trykk på Bin ikon plassert i nedre venstre hjørne

!-- {*youtube}gd4ydcs6paI|600|450{/youtube}

->
Hvis du sletter studenter, kolonner og faner, flyttes de automatisk til papirkurven på hovedskjermen, hvor du kan gjenopprette disse elementene hvis du sletter dem ved en feiltakelse.Gjenopprett karakterbokdata: Elever, faner, kolonner, klasser og karaktertyper


Trykk på Hovedmeny > Papirkurv
For å gjenopprette: velg elementer, trykk på Gjenopprette knapp.

lærere ipad karakterbok