Karaktertyper: Avanserte tekstkarakterer

Konfigurere tyske karakterer

Tyske karakterer har et bredt spekter av sett og tilnærminger, i denne artikkelen vil vi vise hvordan du tilpasser og bruker disse karakterene.

Konfigurasjon av tekstkarakterer

De 3 prøvene nedenfor er tekstkarakterer. Hver tekstverdi i karakteren skal tildeles riktig prosent.
Den venstre kolonnen viser tekstverdiene.
Høyre kolonne viser den numeriske verdien for hver tekstkarakter.

 

For å konfigurere tekstkarakterene Meny-> Karakterer Rubrikker-> Ny tekstkarakter
Gi karakteren din et navn, skriv inn tekstverdiene og den tilsvarende prosentandelen.
Nedenfor er de tre eksemplene:

 

 

Når tekstkarakterene er konfigurert, kan det være svært nyttig å legge til disse karakterene i tabellen Rask konverteringskarakterer.
For å gjøre det gå til Innstillinger-> Rask konvertering-> Legg tilKlassisk numerisk karakterkonfigurasjon

Hvis vi ønsker å gjøre bruk av de numeriske tellerdelene til de tidligere karakterene, kan vi konfigurere dem som Numeriske karakterer.
Å gjøre det: Meny-> Karakterer Rubrikker-> Ny numerisk karakterAvrundingene vist ovenfor er kun foreslåtte.

Hvordan bruke karakterene med poengvurderinger.

Det neste bildet viser et grunnleggende eksempel på flere kolonner med bare en generisk karaktertype for summen av poeng i hver. De endelige resultatmappene er konfigurert med en generisk karaktertype på 100 totalt poeng for å oppnå et prosentvis resultat. Denne enkle konfigurasjonen har bare et didaktisk formål.Nå skal vi bruke +1 - 6 karakterer med tendenser til vurderinger og eksamener. For testene1 - 6 karakterer med kvart.
Vi vil kun bruke rask konvertering i poengkolonnene. Resultatet nedenfor:


Den neste animasjonen viser detaljene om hvordan du gjør det.

Legg til numeriske karaktermapper

Du kan legge til numeriske karakterer i eksemplet ovenfor.
Legg til et lag med mapper med den numeriske tellerdelen av hver tekstkarakter.

Global evaluering av ulike karaktertyper

Vi skal nå få en global karakter, i dette tilfellet velger vi en karakter 1-6 uten tendenser som endelig karakter.

iDoceo gjør det mulig å bruke og kombinere alle typer karakterer i samme karakterbok og har INGEN kompatibilitetsbegrensninger.
For å gjøre det, normaliserer iDoceo automatisk hver karakter til en felles prosentstandard for å oppnå riktig verdi i ønsket utgangsgrad.


Vi legger til to mapper i karakterbok en mappe Global karakter numerisk 1-6har en avrunding på 0.01 slik at vi kan se det numeriske resultatet oppnådd, i den andre mappen Finale 1-6 vi bruker samme karaktertype 1-6 men med avrunding til nærmeste enhet, for å få karakter.

Dette er resultatet:Du kan laste ned malen for denne prøveklassen, som inkluderer konfigurasjonen av karaktertyper fra: Eksempel mal
Malpassordet er: 1234

Relaterte artikler

Konverter en poengsum til en karakter Karaktertyper: Tallpoeng
Karaktertyper: Avansert (B)
Karakterkonvertering. Vis en karakter basert på en poengsum
Karaktertyper : Tekstkarakterer