Kolonnens celleredigeringsprogram

Celleeditoren til en kolonne definerer hvordan du skal legge inn data i den spesifikke kolonnen.
En celle kan alltid inneholde tekst, ikoner, farger og merknader, dette vil ikke bli påvirket av den konfigurerte editoren.

For å holde listen over redaktører så kort som mulig, er noen av de tilgjengelige redaktørene skjult som standard. Du kan aktivere/deaktivere redaktører fra hovedmeny > Innstillinger > Celleredigerere, Beregning

Du vil finne her. en omfattende liste over redaktører

Automatisk celleredigering

Den automatiske celleeditoren justerer seg selv til karaktertypen for hver kolonne.
Dette er standardredigereren og den anbefalte. Se nedenfor hvordan det fungerer:Hvordan endre redaktør for en kolonne

For å endre en enkelt kolonnes editor, dobbelttrykk på den kolonnen og trykk påCelleredigerer

 

Endre redigering av en kolonne vil ikke endre dataene
A trykk og hold på en celle vil alltid bringe Tekst/ikoner redaktør på skjermenEndre cellens editor på en gruppe med kolonner

Trykk på verktøy (øverste bjelke) / kolonner / Velg kolonnene dine an Rediger
Her er hvordan du gjør det!.

 

Relaterte artikler

Listen over tilgjengelige redaktører: inndatakarakterer, poeng, karakterer og ikoner
Egendefinerte redaktører: Ikoner