Lås/lås opp kolonner

Som standard er alle kolonnene i karakterboken din låst opp, men hvis du vil unngå å redigere eller slette en kolonne ved en feiltakelse, trykk og hold på overskriften og velg dette ikonet som vises herEn låst kolonne vil se slik ut, og du vil ikke kunne slette den eller redigere den med mindre du låser den opp først

Trykk og hold på overskriften og velg dette ikonet for å låse opp kolonnen