Integrasjon av iDoceo med Moodle

For å begynne å jobbe med Moodle i iDoceo må du koble til Moodle-kontoen din.

Du kan gjøre det fra innstillinger > Cloud Links > Moodle > Velg en av de 3 mulige kontoene og fortsett.
Cloud Links
MS-lag

Legge til eller koble Moodle-klassene dine til iDoceo

For å legge til klasser fra Moodle til iDoceo, gå til listen over klasser > Blå plussknapp > Importer fra > Importer fra Moodle

Når du velger en klasse, vil den importere seg selv, med alle elevene i den, som en ny klasse i iDoceo. Den vil allerede være knyttet til Moodle, så du kan begynne å jobbe med en gang.
Bilde
Bilde
I tilfelle du ønsker å koble en eksisterende klasse i iDoceo til en klasse i Moodle, gå til de tre prikkene > Rediger > lenker > Aktiver moodle > Velg klassen i Moodle du vil koble til.

Andre måter å gjøre det samme på er fra klassen i karakterbokvisningen:
verktøy > Klasse > Lenker > Moodle
alternativer (de tre prikkene på toppen av legg til elever og gruppemodus) > Link til Moodle

Lese kolonner - Legge til oppgaver og karakterer

Trykk på Plussknapp (Legg til kolonne) > moodle > Velg oppgaven du vil legge til. Moodle-alternativet er kun tilgjengelig hvis klassen er knyttet til Moodle.

Den vil laste ned oppgaven som en ny kolonne, og hvis det allerede er karakterer introdusert i Moodle, vil de også bli lastet ned.

Karaktertypen for denne kolonnen vil være den samme som den i Moodle. Hvis oppgaven er over 100 poeng i Moodle, vil det i iDoceo-kolonnen være en numerisk karakter over 100 poeng.
Microsoft-lag
Hvis du har endret disse karakterene på Moodle, og du vil laste dem ned igjen for å oppdatere resultatene på iDoceo: Trykk på Header > Velg Moodle-ikon > Les fra Moodle.
Microsoft-lag

Sende kolonner - Lage oppgaver fra iDoceo eller oppdatere karakterene fra iDoceo til Moodle

Du kan opprette en ny oppgave i Moodle fra en eksisterende kolonne i iDoceo. For det gå til Eksport > moodle > Velg kolonnen

Den nye oppgaven vil ha navnet på kolonnen og karakterene introdusert der for hver elev.

Du kan jobbe i iDoceo med hvilken som helst karaktertype: Numerisk, tekst, konverteringskarakter eller ikoner. iDoceo vil automatisk gjøre den nødvendige konverteringen til numerisk karakter når data overføres - i begge retninger - med Moodle.
Eksport
Hvis du ønsker å sende karakterene fra en iDoceo-kolonne altså allerede koblet til en Moodle-oppgave. Bare Trykk på overskriften > Trykk på Moodle-ikon >  Send til Moodle.

Disse vil heller erstatte karakterene du har på Moodle med karakterene du introduserte på iDoceo for denne oppgaven per elev, eller legg til karakterene i tilfelle det ikke var karakterer i Moodle fra før.
Skriv til Microsoft Teams
Til slutt er det mulig å koble en eksisterende kolonne i iDoceo, ikke koblet til noen oppgave i Moodle, med en eksisterende oppgave i Moodle, ikke koblet til noen kolonne i iDoceo.

For denne saken bare Trykk på overskriften > Mer > moodle > Link med oppgave > Velg oppgaven i Moodle du ønsker å koble til denne kolonnen.
Link med oppgave
Når du kobler en kolonne med en oppgave, er det ikke nødvendig å gjøre det igjen, bare bruk skrive- og lesealternativene i henhold til dine behov. Hvis du tilfeldigvis ønsker å knytte denne kolonnen til en annen oppgave i Moodle, og velg deretter alternativet fjern tilknytning til oppdrag. Deretter følger du de vanlige trinnene for å koble en eksisterende kolonne med en eksisterende oppgave.