Hvordan legge til, gjennomgå, skrive ut og eksportere merknader

Hva er en merknad i iDoceo

Merknader er tekster knyttet til celler eller overskrifter (kolonner og kategorier).

Du kan legge til dine mens du er i karakterboken, med en langt trykk på en celle eller overskrift > merknader. Det gir mulighet for en ubegrenset mengde tekst og ressurser.

Alternativer når du oppretter en ny merknad

I tillegg til å legge til tekst, kan du gjøre følgende:
1
Legg til ressurser: Du kan gjøre det ved å trykke på klippikonet.
2
Send kommentaren på e-post: Trykk på konvoluttikonet, du kan sende det til elever, foreldre eller begge deler. Den vil inkludere ressursene på den.
3
Legg til gjeldende tidspunkt: Trykk på klokkeikonet.
4
Legg til gjeldende dato: Trykk på kalenderikonet.
4
Slett kommentaren: Trykk på søppelikonet.
merknad
Du må velge OK for å lagre endringer, ikke lukk appen uten å gjøre det.

Hvordan ser det ut

Bilde
Som en liten trekant øverst til høyre i en celle eller overskrift. Trekanten vil se større ut hvis den har ressurser også.
Tappe på celle eller overskrift vil bringe kommentaren nederst på skjermen.
Treffer ressursknapp til høyre for en merknad vises listen over ressurser i den.
Bilde

Fokus på en enkelt elev

Dobbelt trykk på en student, for å åpne hans personlige datablad, da Merknader.
Merknader

Alternativene i delen lar deg se cellekommentarene i alle faner or i gjeldende fane.

Du kan også se alternativene for å lage en studentrapport eller gå inn i Notisblokken, en helt annen funksjon enn merknader.

Fokuserer på en enkelt kolonne

Det er mulig å se alle cellemerknadene i én kolonne.

Å gjøre slik velg kolonnen > Trykk på Kolonneknapp (nedre høyre hjørne) > Cellemerknader.

Du vil også se ressursene som er inkludert i disse merknadene.
Merknader
merknader
Du vil se alle merknadene i den kolonnen, med navnet på eleven de er tildelt og dataene til cellen hvor de befinner seg.

Skriv ut merknader

Merknader kan enkelt inkluderes i klasse- eller elevrapporten.

på studentrapport > Alternativer muliggjøre inkludere cellemerknader. Velg for topptekstkommentarer inkludere kolonnekommentarer.

Tilsvarende i klasserapport > Alternativer muliggjøre inkludere merknader.

Eksport av merknader i XLS eller CSV

Aktiver under alternativer Ta med merknader or Ta med cellemerknader henholdsvis.
Bilde
Merknader