Hvordan dele elevdata mellom klasser

Hvis du vil at dataene til en elev skal deles mellom de forskjellige klassene som eleven er tildelt, må du aktivere dette alternativet:
Meny -> Innstillinger -> Karakterbok (Alternativer) -> Koble studentens personlige detaljer på tvers av klasser

idoceo karakterbok
Som standard er dette alternativet aktivert, noe som betyr at hvis iDoceo oppdager samme elev i forskjellige klasser, vil det oppdatere studentens personlige data i dem alle samtidig.

Koblingen mellom ulike klasser fungerer kun når elevens navn stemmer overens, hvis navnet ikke stemmer, gjøres det med e-posten og hvis ingen av de to samsvarer, kobles det gjennom ID.
Hvis noen av disse nevnte feltene samsvarer, vil dataene bli delt.

 

Hvordan vite i hvilke klasser en elevs personopplysninger deles?
Dobbelttrykk på navnet til eleven i en klasse, velg Oppsummering og alle klassene knyttet til studenten vises nederst.
I bunnens liste over klasser vil klasser som ligger på samme listenivå eller i samme mappe vises.

idoceo karakterbok