Slik legger du til studenter

Du kan legge til elever på flere måter:

Automatisk

1
Importerer dataene fra en CSV- eller XLS/XLSX-fil. For flere detaljer her.
2
Kopier elevene du har i en annen klasse. For flere detaljer her.
Hvis du vil legge til alle elevene fra en annen klasse, så gå til Legg til elever > Andre klasser > Velg klassen.
Legg til studenter
3
Fra en Word, PDF, Notes, Pages eller et hvilket som helst tekstdokument, ved å bruke Kopier/Lim inn-funksjonen i bare ett trinn.
Se videoen nedenfor.
4
Bruke en mal laget av en annen bruker. Når du importerer den til din iDoceo, importerer du alle dataene som ble lagret i den malen, inkludert studentene. For flere detaljer her.
5
Fra Google Classroom. Når du har koblet klassen din i iDoceo til Google Classroom, vil du kunne importere elevene du har der. Gå til Legg til elev > Google Classroom > Velg Google Classroom-klassen
For detaljer om hvordan du kobler en klasse i iDoceo med Google classroom, klikk her.
Google Classroom
Google klasserom

Manuelt

I elevens overskrift > Velg + (Legg til elev) > Student.
Añadir estudiante