Flytt elever til en annen klasse

Studenter kan overføres på to måter:
  • Fra karakterbokvisningen trykk og hold på en student > Kopier og velg målklassen
  • Fra verktøy (øverste bjelke) > Studenter > velg elevene dine > Kopier

Du kan deretter skjule denne eleven i denne klassen med en trykk og hold >skjule
Dette alternativet vil overføre studentens personlige data, bilde og notater.
Hvis denne eleven allerede er til stede i målklassen, vil den oppdatere hans personlige data og bilde med kildeklassens.
Karakterer og kolonnedata blir ikke overført da de tilhører unike kolonner i karakterboken til hver klasse.
Du kan kopiere kolonnene etter at du har overført en student. iDoceo vil opprette flere kolonner i målklassen for å inneholde informasjon om nylig overførte elever
karakterbok i appbutikken

Relaterte artikler

Skjuler elever