Legg til egne felt i elevarket

Dette er en systemomfattende konfigurasjon. De nye feltene du legger til eller sletter med disse alternativene vil påvirke alle studenter i iDoceo

For å konfigurere dine egne felt, dobbelttrykk først på en elev i karakterboken din

Du vil bli presentert med denne skjermen

karakterbok i appbutikken

Trykk på Tre prikker knappen i nedre høyre hjørne

Dette lar deg legge til eller fjerne dine egne personlige felt gruppert etter en seksjon. I vårt eksempel vil vi legge til to telefonnumre (dvs. telefon 1 og telefon 2) og vi vil navngi seksjonen vår Emergency.

karakterbok i appbutikken

 

karakterbok i appbutikken

 

karakterbok i appbutikken

Og den resulterende skjermen med våre nye felt vil se slik ut

 

karakterbok i appbutikken

Vis et utvalg av personlige felt i karakterbokvisningen

Fra karakterbokvisningen, alternativer knappen (øverst i høyre hjørne) og du vil kunne vise dine egne felt.
Hvis det er mange, bør du øke radens høyde i samme visning.