Konverter en poengsum til en prosentandel


I disse eksemplene vil vi representere poengsummen til en enkelt kolonne kalt 'Online testresultat' (en poengsum av 145) i prosent.

Det er i hovedsak to metoder for å vise denne prosentandelen:
I den første metoden legger vi til en ny kolonne som utfører en enkel beregning, (vektet gjennomsnitt pe) for å oppnå ønsket prosentandel.
I den andre metoden er resultatet innebygd i cellen, og det er ikke nødvendig å opprette nye kolonner. Vi kaller dette a karakterkonvertering.
Hvis du ønsker å beregne et gjennomsnitt med flere kolonner og forskjellige poeng, er det ikke nødvendig å opprette denne ekstra konverteringen. Denne prosentandelen som vises her er kun for enkelhets skyld siden iDoceo vil beregne gjennomsnittet automatisk og tar hensyn til hver kolonnes maksimale poengsum.

Metode 1: En enkel regnekolonne


Resultatet vises nedenfor.
Metode 2: En karakterkonverteringResultatet vises nedenfor.

Relaterte artikler

Karaktertyper: Tallpoeng
Karaktertyper: Tekstkarakterer