Slik: Repliker en uke (eller uker) i kalenderen

Først konfigurerer du en enkelt uke fra tidsplanvisningen (forklart her. )
Trykk på Kopier (høyre hjørne) > Uke

karakterbok-appbutikk


Nå er en full kalendervisning på skjermen vår, trykk på knappen Pasta og bare for å bekrefte trykk på knappen Ferdig

karakterbok-appbutikk


Og nå er ukeplanen vår kopiert over hele skoleåret.

Konfigurerer kalenderen din

Første gang du åpner kalendervisningen vil den be om start-/sluttdatoene. En kalender må omfatte hele studieåret (f.eks. fra august 2019 til juli 2020).

karakterbok-appbutikk

Datoer i kalenderne dine skal ikke overlappe hverandre, hvis de gjør det, vil informasjon skrives inn i begge kalendere samtidig.
Du kan få tilgang til kalenderne når som helst fra iDoceos hovedskjerm > tre prikker-knapp (sentral topplinje)


Hvis du jobber etter en to ukers tidsplan

Fra timeplanen din,(Hovedmeny > Tidsplan) bare sørg for at du velger 2 uker i Kopier-knappen. Og følg de samme trinnene som i en ukes tilfelle som forklart før.