Zamień ocenę na ocenę

W tym przykładzie przekonwertujemy kolumnę o nazwie „Wynik testu online”, wynik na 145, do kolumny o nazwie 'Stopień', pokazany jako stopień od A do F
Jeśli zamiast tego chcesz przekonwertować wynik na procent, tutaj jest samouczkiem
Aby przekonwertować dowolny wynik na inną skalę ocen, możesz dodać nową kolumnę obliczeniową, wybierając Średnia ważona , a żądany nowy typ skarpy w pliku Rodzaj oceny Wynik .
Wybierz żądaną skalę gradacji wydruku.

Takie jak to
Powiązane artykuły


Twórz własne oceny tekstowe
Zamień wynik na procent