Edytory niestandardowe: Ikony

Edytory niestandardowe to wygodna metoda szybkiego wstawiania ikon w komórce.
Możesz wybrać do 5 ikon i mieć do 15 niestandardowych edytorów.

Konfiguracja niestandardowego edytora odbywa się w Menu główne > Ustawienia > Edytor niestandardowy

Najpierw przypisz nazwę nowemu edytorowi,(jabłka pe)
Teraz wypełnij puste pola ikony własnym wyborem ikon, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.


Stuknij w Gotowe gdy zakończono.

Ten edytor jest gotowy do użycia w dowolnej kolumnie, utwórzmy nową kolumnę Dodaj kolumnę (prawy górny przycisk) .
Wybierz żądany typ oceny i wybierz nowy edytor niestandardowy (Jabłka) w edytorze komórek jak pokazano poniżej.


Teraz możemy korzystać z nowego edytora w naszej nowej kolumnie!


Powiązane filmy z kanału iDoceo

Niestandardowe edytory i ulubione kolumny