Edytor komórek kolumny

Edytor komórek kolumny określa sposób wprowadzania danych w tej konkretnej kolumnie.
Komórka zawsze może zawierać tekst, ikony, kolor i adnotacje, na co nie będzie miał wpływu skonfigurowany edytor.

Aby lista edytorów była jak najkrótsza, niektóre z dostępnych edytorów są domyślnie ukryte. Możesz włączać/wyłączać edytory z poziomu Menu główne > Ustawienia > Edytory komórek, Obliczenia

Znajdziesz tutaj obszerna lista redaktorów

Automatyczny edytor komórek

Automatyczny edytor komórek dostosowuje się do rodzaju oceny każdej kolumny.
Jest to domyślny edytor i zalecany. Zobacz poniżej, jak to działa:Jak zmienić edytor kolumny

Aby zmienić edytor pojedynczej kolumny, dwukrotnie dotknij w tej kolumnie i dotknijEdytor komórek

 

Zmiana edytora kolumny nie spowoduje zmiany jej danych
A Stuknij przytrzymaj na komórce zawsze przyniesie Tekst/Ikony redaktor na ekranieZmiana edytora komórki na grupie kolumn

Stuknij w Tools (Górny pasek) / kolumny / Wybierz swoje kolumny Edytuj
Oto jak to zrobić!.

 

Powiązane artykuły

Lista dostępnych Redaktorów: wpisy, oceny, oceny i ikony
Edytory niestandardowe: Ikony