Zablokuj/Odblokuj kolumny

Domyślnie wszystkie kolumny w Twoim dzienniku ocen są odblokowane, ale jeśli chcesz uniknąć przypadkowego edytowania lub usunięcia kolumny, dotknij nagłówka i przytrzymaj go, a następnie wybierz tę ikonę pokazaną tutajZablokowana kolumna będzie wyglądać tak i nie będzie można jej usunąć ani edytować, chyba że najpierw ją odblokujesz

Dotknij i przytrzymaj nagłówek i wybierz tę ikonę, aby odblokować kolumnę