Jak dodawać, przeglądać, drukować i eksportować adnotacje

Czym jest panel Adnotacja w iDoceo

Adnotacje to teksty dołączone do komórek lub nagłówków (kolumn i kategorii).

Możesz dodać swoje, będąc w dzienniku ocen, za pomocą a długie dotknięcie komórki lub nagłówka > adnotacje. Pozwala na nieograniczoną ilość tekstu i zasobów.

Opcje podczas tworzenia nowej adnotacji

Oprócz dodawania tekstu możesz wykonać następujące czynności:
1
Dodaj zasoby: Możesz to zrobić, dotykając ikony klipu.
2
Wyślij adnotację e-mailem: Stuknij w ikonę koperty, możesz wysłać ją do uczniów, rodziców lub obojga. Będzie zawierał zasoby na nim.
3
Dodaj aktualny czas: Stuknij ikonę zegara.
4
Dodaj aktualną datę: Stuknij ikonę kalendarza.
4
Usuń adnotację: Stuknij ikonę kosza.
Adnotacja
Musisz wybrać OK aby zapisać zmiany, nie zamykaj aplikacji bez tego.

Jak to wygląda

Obraz
Jak mały trójkąt w prawym górnym rogu komórki lub nagłówka. Trójkąt będzie wyglądał na większy, jeśli ma również zasoby.
Stukając w komórka lub nagłówek spowoduje wyświetlenie adnotacji na dole ekranu.
Uderzając w przycisk zasobów po prawej stronie adnotacji zostanie wyświetlona lista zasobów w niej zawartych.
Obraz

Skupienie się na jednym uczniu

Podwójne wciśnięcie na uczniu, aby następnie otworzyć jego kartę danych osobowych Adnotacje.
Adnotacje

Opcje w sekcji pozwolą Ci zobaczyć adnotacje do komórek we wszystkich zakładkach or w bieżącej zakładce.

Możesz także zobaczyć opcje sporządzenia raportu Ucznia lub wejścia do Notatnika, co jest zupełnie inną funkcją niż adnotacje.

Koncentracja na jednej kolumnie

Możliwe jest przeglądanie wszystkich adnotacji komórek w jednej kolumnie.

Aby to zrobić wybierz kolumnę > Stuknij w Przycisk kolumny (prawy dolny róg) > Adnotacje komórek.

Zobaczysz również zasoby zawarte w tych adnotacjach.
Adnotacje
adnotacje
Zobaczysz wszystkie adnotacje w tej kolumnie, z imię i nazwisko ucznia są one przypisane do i dane komórki gdzie się znajdują.

Wydrukuj adnotacje

Adnotacje można łatwo dołączyć do raportu klasy lub ucznia.

raport ucznia > Opcje umożliwiać zawierać adnotacje komórek. W przypadku adnotacji nagłówka wybierz zawierać adnotacje kolumn.

Podobnie w sprawozdanie z zajęć > Opcje umożliwiać zawierać adnotacje.

Eksportowanie adnotacji w formacie XLS lub CSV

W opcjach włącz Dołącz adnotacje or Dołącz adnotacje do komórek odpowiednio.
Obraz
Adnotacje