Klasa z wieloma konfiguracjami grup

Wiele grup w klasie

Jeśli chcesz utworzyć różne grupy dla różnych zajęć w swojej klasie, powinieneś najpierw nadać każdej grupie nazwę, jak pokazano na obrazku po prawej stronie. Możesz zmienić nazwę dowolnej liczby grup, maksymalnie 9 dostępnych.

Po zmianie nazw grup wybierz jedną i przypisz uczniów do każdej grupy, wypełniając pole „Grupa” na karcie ucznia w taki sam sposób, jak wyjaśniono tutaj.

Wskazówka: Aby przyspieszyć ten proces, możesz przypisać jednego ucznia do każdej grupy, a następnie przeciągnąć i upuścić pozostałych uczniów do odpowiedniej grupy, gdy Dziennik ocen jest w trybie grupowym.

Po skonfigurowaniu konfiguracja zostanie zastosowana, gdy dziennik ocen będzie działał w trybie grupowym. Możesz łatwo przełączać się między różnymi konfiguracjami grup, zmieniając bieżące grupowanie.

Znajdź poniżej dwa filmy pokazujące te procedury.

Obraz
Obraz
Obraz
Każda karta w Twojej klasie zapamięta grupę, którą do niej przypisałeś, . Więc możesz mieć do każdej zakładki przypisana jest inna grupa.