Skonfiguruj podsumowanie ucznia

Połączenia Podsumowanie widok zgromadzi wybrane kolumny z różnych zakładek na jednej liście.
Ten wybór jest udostępniany wszystkim uczniom w tej samej klasie i można go wyeksportować jako raport PDF lub wysłać do rodziców/uczniów e-mailem.

Możesz utworzyć/wysłać ten raport masowo z dziennik ocen > Eksportuj > Opcja raportu ucznia

Aby skonfigurować to podsumowanie, dwukrotnie dotknij na dowolnym uczniu w twojej księdze ocen > Podsumowanie

Stuknij w przycisk z trzema kropkami (lewy górny róg) > dodaj kolumnę.

Wybierz teraz kolumny, które chcesz zobaczyć w podsumowaniu.

Po wybraniu będziesz mógł teraz przeciągnąć i upuścić te kolumny, aby zmienić ich kolejność w podsumowaniu/raporcie

Stuknij teraz ponownie w trzy kropki (lewy górny róg), aby zobaczyć wynik podsumowania

Powiązane artykuły

Jak: raport ucznia