Zamień wynik na procent


W tych przykładach przedstawimy wynik pojedynczej kolumny o nazwie „Wynik testu online” (wynik na 145) w procentach.

Zasadniczo istnieją dwie metody pokazania tego procentu:
W pierwszej metodzie dodajemy nową kolumnę, która wykonuje a prosta kalkulacja, (średnia ważona pe) aby uzyskać żądany procent.
W drugiej metodzie wynik jest osadzony w komórce i nie ma potrzeby tworzenia nowych kolumn. Nazywamy to a konwersja stopni.
Jeśli chcesz obliczyć średnią z kilku kolumn i różnych wyników, nie ma potrzeby tworzenia tej dodatkowej konwersji. Ta wartość procentowa pokazana tutaj jest tylko dla Twojej wygody, ponieważ iDoceo automatycznie obliczy średnią, biorąc pod uwagę maksymalny wynik każdej kolumny.

Metoda 1: Prosta kolumna obliczeniowa


Wynik pokazano poniżej.
Metoda 2: Konwersja ocenWynik pokazano poniżej.

Powiązane artykuły

Rodzaje ocen: Oceny liczbowe
Rodzaje ocen: oceny tekstowe