Zastąp wynik obliczeń

Aby nadpisać wynik, Stuknij przytrzymaj na komórce i wybierz Tekst/Ikony, możesz teraz ręcznie zmodyfikować wynik.

Przywracanie oryginalnych danych

Dotknij i przytrzymaj komórkę, a następnie dotknij „Oryginalne dane”