Przełącz na tryb pełnoekranowy

Aby wyświetlić dziennik ocen na pełnym ekranie, wystarczy dotknij przycisku Pełny ekran (prawy górny róg) pokazane poniżejiPad nauczyciela

!-- dziennik ocen w sklepie z aplikacjami
->

Szybszy sposób na zrobienie tego:
Dwukrotne dotknięcie (dwoma palcami) dziennika ocen umożliwia łatwe przełączanie między tymi dwoma trybami
Aby zobaczyć więcej uczniów na stronie, możesz zmienić wysokość rzędu uczniów, dotykając ikony Opcje przycisk w prawym górnym rogu, jak pokazano poniżej.

iPad nauczyciela