Zmień format daty

W menu głównym iDoceo stuknij w Ustawienia > Format daty

dziennik ocen w sklepie z aplikacjami