Formüller: EĞER koşulu

Açıklama
EĞER koşulu, tanımlanmış bir matematik ifadesine bağlı olarak bir veya başka bir işlem yapar.
Matematik ifadeleri ve koşulları gerektiği kadar karmaşık olabilir, iç içe geçebilir veya boole operatörleri içerebilir.
Biçimleri

EĞER (ifade, işlem_eğer_doğruysa)

Bu formatta ifade doğru ise işlem yapılır.

EĞER (ifade, işlem_doğruysa_doğruysa,_yanlışsa_operasyon)

Bu ikinci formatta eğer ifade doğru ise ilk işlem yapılır.
false ise ikincisi devam ederÖrnek 1


Bu ilk formül şöyle okunur, EĞER Test1 60'tan büyükse, yeşil gülen yüz simgesini gösterin
Formül şuna benziyor


Ve sonuç bu

Örnek 2

Önceki örneğimize benzer, ancak bu örnekte IF koşulunun ikinci biçimini kullanacağız. İlk ifade eşleşirse ilk işlemi, değilse ikinci işlemi gerçekleştirir.
Böyle okunur, EĞER test1 60'tan büyükse yeşil bir gülen yüz simgesi göster, değilse kırmızı gülen yüz simgesi göster

ve işte sonuç

Bir önceki formül bu şekilde de ifade edilebilir. Tüm olası sonuçların hesaba katılması için ikinci koşuldaki küçük veya eşittir işaretine dikkat edin.


Örnek 3

Bir koşula koyduğumuz ilk ifadenin sınırsız seçeneklerini bu örnekte göreceğiz.
Bu formülde, TEST1 değeri 60'tan büyük ancak 80'den küçükse sarı bir surat göstereceğiz.
Formül şöyle görünecek