Verileri diğer sınıflara kopyalama

Bir sınıftan diğerine veri aktarmak için, henüz yapmadıysanız, önce her ikisine de ait olan öğrencileri aktarmalısınız. bu detaylar burada açıklanmıştır

Tek bir sütunu, seçimi veya tüm sekmeyi kopyalayabilirsiniz.

iDoceo, yalnızca hem kaynak hem de hedef sınıflarda bulunan öğrenciler için veri aktaracaktır.


Bir sütunu kopyalamak için: Sütunun başlığına dokunup basılı tutun / Kopyala / Başka bir sınıfa
Bir sütun seçimini kopyalamak için: Tools simge (üst çubuk) / Sütunlarınızı seçin ve kopya / başka bir sınıfa
Tüm sekmeyi kopyalamak için: Bir sekmeye dokunup basılı tutun / Kopyala / Başka bir sınıfa

İlgili Makaleler


Öğrencili veya öğrencisiz bir sınıf yapısını kopyalama